Organisationsplan
 


VD moderbolaget
: Håkan Svensson
VD Projektbyggaren Teknik: Håkan Svensson
VD JAARK: Mikael Wichlaj
VD Projektbyggaren Utveckling: Christer Lennartsson
Ägare: Håkan Svensson, Christer Lennartsson och Mikael Wichlaj
 
 
Verksamheten
Vår verksamhet bedrivs i bolagen Projektbyggaren Teknik Syd AB, 556281-1280 samt vår arkitektverksamhet i JAARK, 556598-1171