Vision

- Vi bygger mervärden

 

Utgå från färdigt projekt och tänk 50 år framåt

Fastighetsprojekt inleds traditionellt av kalkyler och anbud för att beräkna den totala investeringen.Investeringen svarar för ca 10-15% av fastighetens totala livcykelkostnad.  Med fokus på en 5%-besparing på exempelvis förbrukning av el, värme, kyla, vatten, miljöbelastning, underhållskostnader samt framtida ombyggnadskostnader så kan ekonomin och värdeutvecklingen bli mer intressant än att spara 10% på investeringskostnaden.
- vi glömmer inte totalkostnaden.
 

En del ser byggprocessen i olika delar

Kostnadsandelen för tekniska funktioner samt på byggnadens miljöpåverkan har ökat markant de sista decenniet. För att fastigheter även i framtiden skall uppnå avsedd funktion krävs mer än bara kunskap för respektive del. Det behövs kvalificerad kompetens att totaloptimera i projektets alla faser och delar. För detta krävs att vi själva har denna helhetskompetens.
- tillsammans ser vi till helheten.

I varje projekt finns det flera kunder. Den viktigaste är din kund
Vårt övergripande mål är att skapa mervärden för din kund. För detta krävs att vi förstår hur din verksamhet fungerar och att vi lyfter fram ställda förväntningar från såväl dig som från din kund. Med denna kunskap kan vi styra ditt projekt mot maximal kundnytta.
- målet är att din kund och du alltid skall bli nöjd!
 
 
Byggbranschen har många cementerade traditioner
Att branschen måste både förnyas och förändras har diskuterats länge. Trots det så utförs fortfarande projekt där parterna sitter på var sin sida av bordet och argumentarar vem som gjort fel. Vi anser att de projekt som varit mest lyckosamma, kvalitativt, tidsmässigt samt ekonomiskt är där de inblandade arbetat med varandra och strävat hela tiden att göra så mycket RÄTT som möjligt.
I framtiden kommer nyttjare och fastighetsägare gemensamt att ställa tydligare och hårdare krav på funktion, ekonomi och färdigställandetider. Nya former av förfrågningar och upphandlingar krävs för att säkerställa dessa krav. Genom kvalificerad kompetenssamverkan och projektstyrning kan Projektbyggaren medverka till en effektivare byggprocess med lägre kostnader och bättre kvalitet.
- vi ska aktivt  arbeta med byggbranschens utveckling
 
Vår gemensamma kompetens skapar trygghet och hjälper dig att utvecklas
Vårt team består av arkitekter, byggtekniker, installationstekniker, konstruktörer och projektledare. Detta gör att vi kan erbjuda dig en bred och kvalificerad projektkompetens från idé till färdig funktion. Vi verkar i sydöstra Sverige och har kontor på fyra orter. Närheten till varandra i teamet gör att vi enkelt kan erbjuda dig vår samlade kompetens. Och alla i teamet jobbar efter samma övergripande mål
- att ge ditt projekt optimalt kundvärde!