roxtec-633989136606025000.jpgRoxtec extruderhall

Roxtec extruderhall

 
Processkyla, processventilation, komfortkyla, uppvärmning samt styr och övervakning.
 
Kategori Industri
Objekt Extruderhall
Roll Konstruktion, kontroll och besiktning
Byggherre/Beställare Roxtec International AB
År 2008 - 2010
 
Nyinstallation av luftkyld vätskekylmaskin med frikylningsfunktion på 270 kW. Kylmaskinen försörjer extruder, vattenkylkar samt efterbehandlings-batteri i luftbehandlingsaggregat. Processventilation evakuerar förorenad högtempererad luft (150-200 ºC). Innan luften lämnar byggnaden avskiljs föroreningar via en oljedimavskiljare med högeffektiva filter (tryckfall ca 3000 Pa) och återvinns via vätskeburet återvinningssystem. Inom extruderhallen monteras ny luftbehandling på 35000 m³/h (ca 11 l/s,m²). Basenergi för uppvärmning sker via befintlig gaspanna och med strålningspaneler i tak. I detta projekt ingår även ett nytt kyllager ( 470 m²) för råmaterial och färdiga produkter samt ett gummilaboratorium där rumstemperatur och relativ fuktighet konstanthålls.