Kommersen Karlskrona

 
Kategori Handel
Objekt Butikslokaler Amiralen
Roll Konstruktör och A-projektering
Kortfakta Nybyggnad
Byggherre/Beställare Totalentreprenör Fastec
År 2007
 
Grundläggning på plintar. Stomme av prefabricerad betong. Ytterväggar av plåtsandwichelement.