PICT1145-634015944159848750.JPGKv Gälbgjutaren 8, Karlskrona

Kv Gälbgjutaren 8, Karlskrona

Ny- och ombyggnad

 
Kategori Vård
Objekt Roslunden Råd & Stöd, Karlskrona
Roll

Detaljprojektering av förfrågningsunderlag för generalentreprenad avseende A + K + VVS + beskrivningar.

Projektledning samt byggkontroll genom Jeanette Fransson

VVS-kontroll genom Patrik Mårtensson

Byggherre/Beställare Karlskronahem AB
År 2010
 
Nybyggnad för korttidsboende åt hyrestagaren Socialförvaltningen med en boendedel och en del för samvaro. Boendedelen inkluderar 5 boenderum samt personalutrymme och i samvarodelen finns vardagsrum, kök och kontor.

Nybyggnaden har en gul tegelfasad med rött lertegel och gråblå fönsterpartier. Huset är väl inbäddat i den befintliga ekbacken.
I ombyggnaden ändras boenderum till kontor .
 
Arkitektur genom Agilis Arkitekter AB