Kärnkraftsprojekt


Simulatorbyggnad vid Simpevarp, Oskarshamn
 
Kategori Industri
Objekt Simulatorbyggnad vid OKG- Simpevarp, Oskarshamns sjukhus
Roll Christer Lennartsson –Projektledare samt kalkylering
Mats Persson huvudbesiktningsman
Kortfakta Simulatoranläggning med  2 verkslika kontrollrum samt övriga verksamhetslokaler.
Byggnadsyta ca 2200 m2. Byggvolym ca 12 000 m3.
Byggherre/Beställare OKG AB och Jonas Bergfors OKG:s ombud
År 2007
 
2002 och 2003 så utvärderade OKG tre st olika platser för att uppföra Simulatoranläggning avseende O1 och O2. Projektbyggaren anlitades då för kalkylering av dessa.

2004 beslöt OKG AB plats och utförande för den nya anläggningen. Projektering utfördes våren 2005 och upphandling skedde sommaren 2005. NCC startade därefter uppförandet för OKG samt Kärnkraftssäkerhet och Utbildning AB –KSU- av simulatoranläggning. I denna skall  kontrollrums-personal från kärnkraftsverken O1 & O2 utbildas, tränas och återtränas enligt krav från SKI. Anläggningen består av 2 verkslika kontrollrum och bikontrollrum, samt erf. instruktörsrum, datarum, lektionssalar, kontor och pausutrymmen.
Slutbesiktning skedde hösten 2007.

Projektbyggaren deltog som Projektledare (Christer Lennartsson) samt som huvudbesiktningsman (Mats Persson)

Arkitekt för projektet: Byggprojektering Hans Danielson AB
Generalentreprenör för projektet var NCC Construction Sverige AB
Byggnadsyta ca 2200 m2. Byggvolym ca 12 000 m3.