Reservkraftsförsörjning

Ny reservkraftsanläggning vid Blekingesjukhuset, Karlskrona.

 
Kategori Vård
Roll Arkitektur genom Pär Tyrberg och konstruktion
Kortfakta Nybyggnad
Byggherre/Beställare Landstinget Blekinge
År 2007
 

Platsgjuten stomme av betong för att få en robust, brandsäker stomme.