Arbeta hos Projektbyggaren och JAARK
 

I vår strategi för Projektbyggaren/JAARK ingår att ständigt utveckla företaget för att kunna utlova ”Mervärde” i de tjänster vi erbjuder till våra kunder. Denna utveckling kan inte uppnås om inte våra anställda deltar och erbjuds samma utveckling. Från företagets sida innebär det att vi tillhandahåller verktygen för engagemang d v s fokus på trygghet i anställning, harmoni på arbetsplats, erbjudande om kurser och seminarier, nya utmaningar i projekt samt successivt ökat ansvar.  Från den anställde krävs viljan att vara en aktiv och engagerad medarbetare tillsammans med ansvarstagande för såväl sin egen som företagets utveckling

Anställning
När man börjar på Projektbyggaren/JAARK så skrivs ett anställningsavtal för att verifiera överenskommelsen. Företagen är knutna till Almega/STD och har därmed kollektivavtal med Sveriges Arkitekter, Sveriges Ingenjörer och Unionen.
 
Lön
Samtliga anställda har en fast månadslön som är marknadsmässig inom spannet det ”normala” i jämförelse med jämförbara företag inom regionen. För att stimulera eget ansvarstagande och delaktighet i företagets utveckling ser vi det som viktigt att den anställde också skall ha ett ekonomiskt incitament då dennes projekt ger ett överskott. Därför har varje anställd ett bonussystem beräknat över ett kalenderår. Bonusen beräknas genom att man har en procentandel av den egna nettofakturering (projektintäkter minus projektkostnader) som man haft över året och därefter tar bort de fasta kostnaderna som grundlön, sociala kostnader, övriga lönebikostnader mm. Detta stäms av tre gånger per år, där den sista avstämningen sker i samband med årsbokslut.
 
Utveckling
Vi genomför medarbetarsamtal med varje medarbetare var 18 månad där vi utöver omdömen om prestationen den senaste perioden också behandlar frågor om trivsel, utveckling, kurser mm. Detta utgör sedan underlag för de olika utbildningsinsatser, seminarier eller nya ansvarsroller som genomförs nästkommande period.
 
Hur knyter man ihop 38 st medarbetare från två företag med så spridda kompetenser? 
 
Gemensamma utbildningar
Vi ser till erbjuda alla anställda företagsanpassade utbildningar. De senaste åren har vi bl a haft utbildning i AB04/ABT 06/LOU, Nya BBR; Arbetsmiljölagen, Brand mm. Vi har ca 2-3 st sådan utbildningar per år.

Gemensamma träffar
(½ eller heldag)
Cirkulerar mellan våra kontor då vi också passar på att besöka något intressant projekt som någon arbetar med. Under 3 timmar får vi sedan ta del av nyheter inom branschen från Svensk Byggtjänst. Avslutas med 1-2 timmars företagsinformation om marknad, ekonomi, rutiner etc.


Temafika
En gång i månaden så har en anställd enligt ett roterande schema ett ämne som denne presenterar för övrig personal. "Miniseminariet" hålles i samband med morgonfikat i Karlskrona.
 
Gemensamma studieresor
Vi gör en gemensam studieresa per år till någon intressant plats utanför vårt vanliga arbetsfält.
De senaste åren har resorna gått till Stockholm, Göteborg och Köpenhamn där vi besökt intressanta byggnadsprojekt som vidgat våra vyer och fyllt på med ny inspiration.
 
Informationsspridning
Via vårt Intranät så kan varje medarbetare ta del av aktuell information, kommande inplanerade aktiviteter, vårt kvalitets- och miljöledningssystem, företagsgemensamma checklistor och mallar samt ekonomiska avstämningar.

Övrigt
Medarbetaren är den viktigaste resursen för företaget och därför har vi tecknat en kollektivvårdförsäkring via Skandia som en trygghet för både den anställde som företaget för att undvika sjukfrånvaro. En viss del av denna kostnad betalar den anställde själv för (ca 1300 kr/år 2016) medan företaget svarar för merkostnaden. Dessutom så vill vi uppmuntra till god hälsa genom att dela ut 1500 kr/anställd och år i friskvårdsbidrag.