ohamn_hus4-634056473091342500.JPG

Om- och tillbyggnad av Oskarshamns sjukhus

 

Projektering av om- och tillbyggnad av sjukhus i Oskarshamn för en delad utförandeentreprenad.

 
Kategori Vård/omsorg
Objekt

Oskarshamns sjukhus

- hus 02 och 04

Roll

Projekt-/projekteringsledning samt utvärdering av anbud fram till kontraktsskrivning genom Christer Lennartsson.

Biträdande projekteringsledning genom Emil Jörnelid

Kortfakta 2007 beslutade Landstinget för att utföra om- och tillbyggnad av de 3 sjukhusen i Kalmar, Oskarshamn samt Västervik. I Västervik deltog Projektbyggaren i framtagandet av systemhandling och detta uppdrag följdes av uppdraget att ta fram förfrågningsunderlag för en delad utförandeentreprenad för  om- och tillbyggnad av sjukhuset i Oskarshamn.
Byggherre/Beställare Landstinget Kalmar län genom Mats Borg (ombud), Landstingsfastigheter
År 2009
 

 

Om- och tillbyggnad av hus 02 berör plan 2 i bef. akutmottagning. 
Befintligt apotek flyttas för att tillskapa yta för intensivvården och akutmottagning. Arbetena utföres etappvis.Total bruttoarea tillbyggnaden ca 51 m².Total bruttoarea ombyggnaden ca 1496 m².
 

Om- och tillbyggnad av hus 04. Tillbyggnaden av hus 04 uppförs i 3 plan och innehåller:

  • Plan 1 - omklädnings och teknikutrymmen
  • Plan 2 - operation och sterilcentral
  • Plan 3 - teknikutrymmen

Ombyggnaden av hus 04 avser del av plan 1, hela plan 2 samt ombyggnad i anslutningar till nybyggnaden på plan 3 och 4. Ombyggnaden på plan 2 kommer att innehålla uppvakningsavdelning, dagkirrugi och endoskopi.

Total bruttoarea tillbyggnaden ca 3510 m². Total bruttoarea ombyggnaden ca 966 m².
Behandlad tomtarea ca 4 600 m²

 
Arkitekt: Tengboms arkitekter i Kalmar
Entreprenör Bygg: JSB AB Kalmar
Entreprenör EL: NEA Mellersta AB
Entreprenör Rör: NVS Installation AB
Entreprenör Luft: YIT Sverige AB

Entreprenör Styr: Gila Control System AB samt ÅF Engineering AB

Entreprenör Hiss: ALT Hiss AB