Marinbasen mediaförsörjning kyla och värme

 
Processkyla, processventilation, komfortkyla, uppvärmning samt styr och övervakning.
 
Kategori Utbildning
Objekt Marinbasen mediaförsörjning kyla och värme
Roll Konstruktör, projekteringsledare, kontrollant, besiktning
Byggherre/Beställare Fortifikationsverket
År 2008 - 2010
 
Mediaförsörjning av nya och befintliga byggnader på Lindholmen / Söderstjärna med värme- och köldbärare, el, tele, kraft , VA mm. Basenergi för köldbärare produceras via ny fjärrkylcentral som placeras på Lindholmen. Basenergi för värme produceras via befintlig fjärrvärmecentral på Trossösidan.
 
Det som var mest komplicerat i detta projekt var förläggning av värmebärare från Lindholmen till Trossö via Flottans skeppsbro. Delvis utfördes förläggningen av värmekulverten under vatten på 5-7 meters djup.
Installerad kyleffekt ca 1MW, installerad värmeeffekt ca 2 MW.