Kv Rimsmeden_Vy ot gavel_Stomresning-635231425780826910.jpg

kv Rimsmeden, Kalmar kommun

 

Kategori: Vårdboende
Roll: Konstruktion
Ansvarig Arkitekt: Mats Dahlström, arkitekt SAR/MSA
Byggherre: LW Bostäder
Byggnadsår: 2013
Fakta:
Nyproduktion av bostäder avsedda för vårdboende. Brutto 1600 m2 i två våningsplan.
Stomme med stålpelare, plattbärlag och utfackningsväggar.