Patrik Mårtensson

Projektbyggaren Karlskrona
Energi & VVS

Telefon: 0708 – 80 86 86
E-post: patrik.martensson@projektbyggaren.se

VVS-ingenjör

RICE certifierad besiktningsman

Av Säker Vatten AB utbildad besiktningsman

Patrik kom till oss 2006 och jobbar främst med förfrågningsunderlag och besiktningar samt kontroll vid genomförandet av rör, luft, kyla och styr.