Patrik Mårtensson

Projektbyggaren Karlskrona
Energi & VVS

Telefon: 0708 – 80 86 86
E-post: patrik.martensson@projektbyggaren.se

Högskoleingenjör
VVS-projektör

RICE certifierad besiktningsman

Patrik kom till oss 2006 och jobbar till stora delar med projektering av rör, luft, kyla och styr men även som kontrollant vid genomförandet.