Patrik Mårtensson

Projektbyggaren Karlskrona
Energi & VVS

Telefon: 0708 – 80 86 86
E-post: patrik.martensson@projektbyggaren.se

VVS-ingenjör

RICE certifierad besiktningsman

Patrik kom till oss 2006 och jobbar främst med förfrågningsunderlag och besiktningar samt kontroll vid genomförandet av rör, luft, kyla och styr.