ARBETA HOS PROJEKTBYGGAREN

I vår strategi för Projektbyggaren ingår att ständigt utveckla företaget för att kunna utlova ”Mervärde” i de tjänster vi erbjuder till våra kunder. Denna utveckling kan inte uppnås om inte våra anställda deltar och erbjuds samma utveckling. Från företagets sida innebär det att vi tillhandahåller verktygen för engagemang d v s fokus på trygghet i anställning, harmoni på arbetsplats, erbjudande om kurser och seminarier, nya utmaningar i projekt samt successivt ökat ansvar. Från den anställde krävs viljan att vara en aktiv och engagerad medarbetare tillsammans med ansvarstagande för såväl sin egen som företagets utveckling

ANSTÄLLNING

När man börjar på Projektbyggaren så skrivs ett anställningsavtal för att verifiera överenskommelsen. Företagen är knutna till Almega/Innovationsföretagen och har därmed kollektivavtal med Sveriges Arkitekter, Sveriges Ingenjörer och Unionen.

LÖN

Samtliga anställda har en fast månadslön som är marknadsmässig inom spannet det ”normala” i jämförelse med jämförbara företag inom regionen. För att stimulera eget ansvarstagande och delaktighet i företagets utveckling ser vi det som viktigt att den anställde också skall ha ett ekonomiskt incitament då dennes projekt ger ett överskott. Detta stäms av tre gånger per år.

UTVECKLING

Vi genomför medarbetarsamtal med varje medarbetare var 18 månad där vi utöver omdömen om prestationen den senaste perioden också behandlar frågor om trivsel, utveckling, kurser mm. Detta utgör sedan underlag för de olika utbildningsinsatser, seminarier eller nya ansvarsroller som genomförs nästkommande period.

GEMENSAMMA UTVECKLINGAR

Vi ser till erbjuda alla anställda företagsanpassade utbildningar. De senaste åren har vi bl a haft utbildning i AB04/ABT 06/LOU, Nya BBR; Arbetsmiljölagen, Brand mm. Vi har ca 2-3 st sådana utbildningar per år.

GEMENSAMMA TRÄFFAR

Cirkulerar mellan våra kontor då vi också passar på att besöka något intressant projekt som någon arbetar med. Under 3 timmar får vi sedan ta del av nyheter inom branschen från Svensk Byggtjänst. Avslutas med 1-2 timmars företagsinformation om marknad, ekonomi, rutiner etc.

GEMENSAMMA STUDIERESOR

Vi gör en gemensam studieresa per år till någon intressant plats utanför vårt vanliga arbetsfält. De senaste åren har resorna gått till Stockholm, Göteborg och Köpenhamn där vi besökt intressanta byggnadsprojekt som vidgat våra vyer och fyllt på med ny inspiration.

ÖVRIGT

Medarbetaren är den viktigaste resursen för företaget och därför har vi tecknat en kollektivvårdförsäkring via Skandia som en trygghet för både den anställde som företaget för att undvika sjukfrånvaro. Företaget står för hela premiekostnaden och den anställde tar upp förmånen som beskattning. Dessutom så vill vi uppmuntra till god hälsa genom att dela ut friskvårdsbidrag.

ÄR DU INTRESSERAD AV ATT VARA MED I VÅRT TEAM?

Då går det bra att skicka in en spontanansökan.

Kontakta VD Mikael Wichlaj på
telefon: 073-553 99 97 eller
mail: mikael.wichlaj@projektbyggaren.se