VISION – VI BYGGER MERVÄRDEN

EN DEL SER BYGGPROCESSEN I OLIKA DELAR

Kostnadsandelen för tekniska funktioner samt på byggnadens miljöpåverkan har ökat markant de sista decenniet. För att fastigheter även i framtiden skall uppnå avsedd funktion krävs mer än bara kunskap för respektive del. Det behövs kvalificerad kompetens att totaloptimera i projektets alla faser och delar. För detta krävs att vi själva har denna helhetskompetens.
– tillsammans ser vi till helheten.

Färjestadens hamn

UTGÅ FRÅN FÄRDIGT PROJEKT  OCH TÄNK 50 ÅR FRAMÅT

Fastighetsprojekt inleds traditionellt av kalkyler och anbud för att beräkna totalinvesteringen. Investeringen svarar för ca 10-15% av fastighetens totala livcykelkostnad. Med fokus på en 5%-besparing på exempelvis förbrukning av el, värme, kyla, vatten, miljöbelastning, underhålls­kostnader samt framtida ombyggnadskostnader så kan ekonomin och värdeutvecklingen bli mer intressant än att spara 10% på investerings­kostnaden – vi glömmer inte totalkostnaden.

Scandic Jonas Fränne Nr 8-634511810496786250

MERVÄRDEN OCH NÖJD KUND

Vårt övergripande mål är att skapa mervärden för din kund. För detta krävs att vi förstår hur din verksamhet fungerar och att vi lyfter fram ställda förväntningar från såväl dig som från din kund. Med denna kunskap kan vi styra ditt projekt mot maximal kundnytta.
– målet är att din kund och du alltid skall bli nöjd!

C43-634221468280427500

BYGGBRANSCHEN HAR MÅNGA CEMENTERADE TRADITIONER

Att branschen måste både förnyas och förändras har diskuterats länge. Trots det så utförs fortfarande projekt där parterna sitter på var sin sida av bordet och argumenterar vem som gjort fel. Vi anser att de projekt som varit mest lyckosamma, kvalitativt, tidsmässigt samt ekonomiskt är där de inblandade arbetat med varandra och strävat hela tiden att göra så mycket RÄTT som möjligt. Projektbyggaren medverkar till en effektivare byggprocess med lägre kostnader och bättre kvalitet.
– vi ska aktivt arbeta med byggbranschens utveckling

BTH 100825 019-634221508845740000

VÅR GEMENSAMMA KOMPETENS SKAPAR TRYGGHET

Vårt team består av arkitekter, byggtekniker, installationstekniker, konstruktörer och projektledare. Detta gör att vi kan erbjuda dig en bred och kvalificerad projektkompetens från idé till färdig funktion. Vi verkar i sydöstra Sverige och har kontor på fyra orter. Närheten till varandra i teamet gör att vi enkelt kan erbjuda dig vår samlade kompetens. Och alla i teamet jobbar efter samma övergripande mål
– att ge ditt projekt optimalt kundvärde!