VILKA VI ÄR

EN BRANSCH I FÖRÄNDRING

Projektbyggaren startade 1991 med visionen att utveckla byggprojekt från idé till nyckelfärdig byggnad. Idag finns denna vision kvar men den är utvecklad för dagens krav och behov från konsumenter av byggnader. Vi på Projektbyggaren anser att dagens byggbransch behöver moderniseras. De gamla rollerna som fastighetsägare, entreprenörer, konsulter och myndigheter blir i framtiden leverantörer av olika tjänster och kompetenser. Och tillsammans ska vi tillgodose konsumentens behov.

 

DSC_5772

ALLA BEHÖVER BYGGNADER

Vilka är då konsumenter av byggnader. Jo, det är du och jag, det är din allergiska son Olof i skolan eller min alzheimersjuka mamma Anna på äldreboendet. Det är Bengt som jobbar på ett kontor med öppna ytor trots sina hörselproblem eller min kollegas rullstolsburna dotter Stina som
bor i en studentlägenhet. Det är även Ibrahim som är nyanländ och bor i ett asylboende och det är Charlotte som tränar handboll i idrottshallen.

DSC_5764

DEN VIKTIGA HELHETEN

Överallt så är vi alla konsumenter av byggnader och beroende på våra behov så ställer detta krav på oss som leverantörer. Vi måste förstå detta för att kunna erbjuda så optimala byggnader som möjligt. Därför har vi byggt upp en organisation där samtliga delar finns representerade. Det gör att vi kan ta
ett helhetsansvar för teknikfrågorna i en byggnad. Närheten till de olika områdena ger möjlighet att lätt inkludera alla i de tidiga skedena. Det vi
ritar är byggbart.

DSC_6098

KOMPETENS OCH UTVECKLING

För att kunna skapa de bästa lösningarna i ett projekt så krävs en gedigen kunskap och kompetens. Projektbyggaren har medvetet satsat på att knyta till sig utbildad personal som arkitekter, högskole- och civilingenjörer. För att utveckla våra medarbetare satsar vi på kompetensutveckling i form av utbildningar och nya roller i projekten. Medarbetarens utveckling leder till Projektbyggarens utveckling vilket i sin tur utvecklar de projekt vi utför.

DSC_5757

ETT SAMHÄLLE I FÖRÄNDRING

Det samhälle vi idag lever i är inte alls likt det som fanns då Projektbyggaren grundades. I dag råder en stor brist på bostäder inom merparten av de svenska kommunerna. Som en följd av denna förändring ökar samtidigt samhällets behov av nya skolor, vårdinrättningar, service och kommunikationer. I denna situation har vi med våra konsultresurser en viktig roll att snabbt och effektivt projektera till exempel nya bostäder så att bostadsproduktionen kan ökas. Samtidigt kan Projektbyggaren Utveckling själv ansvara för att utveckla tomter för byggnation med bostadsrätter.

DSC_5703

ETT AKTIVT MILJÖARBETE

Vi skall med våra kunskaper om olika produkters miljöbelastningar informera om och förorda bra miljöval ihop med ekonomiska konsekvenser – både kort- och långsiktigt. Med vår kunskap och erfarenhet om genomförande av klassificeringen Miljöbyggnad kan detta metodiskt arbetas fram. Det är väsentligt att vara engagerad i miljöfrågor i stort. Men det är även viktigt att se till att miljöfrågorna blir synliggjorda i allt vi gör i vår egen verksamhet, både i stora och små frågor.

DSC_5539

ENERGIBESPARINGAR I ALLA LED

För att säkerställa energiförbrukningen i en byggnad krävs kunskap om materialegenskaper samt isolerförmåga. Med våra två kvalificerade beräkningsprogram, IDA och VIP+, kan vi säkerställa byggnadens totala energiförbrukning. Vi tycker att det är viktigt att dels förhålla oss till fastställda krav i byggreglerna men också att föreslå förbättringar. Det kan vara lämpliga förnybara energikällor, som exempelvis att låta solcellspaneler utgöra en del av byggnadens nya formspråk.

DSC_5682

LOKAL FÖRANKRING

Vi utgår från våra fyra kontor inom sydöstra Sverige och prioriterar främst kunder och projekt inom vårt närområde. Då kunskap och kompetens är förtroendebyggande komponenter vill vi snabbt och personligt kunna tillhandahålla våra tjänster. Projektbyggaren finns sedan mer än 25år i Blekinge. Företagets ursprung ligger här och vi har en tydlig målinriktning om den sydöstra regionen är vår region. Det är här vi känner till marknaden. Vi på kontoret lever och verkar i Blekinge och Småland och vill få möjlighet att hjälpa regionen framåt. Vi har kunskap om regionens särart och kvalitéer.

EN MODERN ARBETSGIVARE

Projektbyggaren vill dels utveckla byggbranschen men även vara med och utveckla samhället. Vi utgår från oss själva och månar om att företaget sköts korrekt. Det innebär att vi är en arbetsgivare med bra arbetsvillkor. Vi vill också vara en modern arbetsgivare som ser att dynamiken och utveckling av företaget hör ihop med mångfalden hos personalen. Vi strävar efter en blandning av kön, etnisk bakgrund samt ålder. Gemensamt är engagemanget för byggrelaterade frågor. Vårt kontor saknar hierarki, det ger möjlighet till ett öppet arbetssätt där allas röst räknas, oavsett ålder.

DSC_5935

VI ÄR EN DEL AV FRAMTIDEN

Projektbyggaren ska drivas på etisk grund och därför har företagsledningen beslutat att under hösten 2016 kvalificera sig till R-licens vilket är en kvalitetsstämpel från några utvalda rekommenderade företag. Projektbyggaren blev under 2015 rekommenderat av andra anslutna företag. Dessutom skall företaget vara med i debatter och diskussioner om vårt framtida samhälle. Med vår branschkunskap ska vi medverka till att skapa nya stadsdelar och bostadsområden som inte bara tekniskt ska vara hållbara utan även fungera bra ur ett socialt samt miljömässigt perspektiv.

Kontakta oss för ett möte eller en diskussion inför ditt nästa  byggprojekt.