NY MEDARBETARE

Den 26 februari började Frida Regin hos oss på Projektbyggaren som Projektledare .

Frida är byggingenjör och tog sin examen på Linnéuniversitetet i Växjö 2011. Efter examen arbetade hon 12 år i Skanskas arkitektgrupp i Växjö. Stor del av denna tid har Frida haft rollen som uppdragsledare för A-projekteringen i sina uppdrag.
Frida har erfarenhet av varierande typer av projekt såsom flerbostadshus, kontor, vårdboenden och skolor.

NY MEDARBETARE

Den 15 januari började Isabelle Pålsson hos oss på Projektbyggaren som VA-ingenjör/Projektledare VA.

Isabelle har drygt 7 års erfarenhet som konsult inom VA-teknik och har tidigare jobbat som VA-projektör på WSP.

Hon arbetar i huvudsak med olika typer av uppdrag inom VA-projektering och VA-dimensionering både som projektledare och projektör. Uppdragen omfattar både tidiga förprojekteringar såväl som detaljprojektering och framtagning av förfrågningsunderlag för både total- och utförandeentreprenader.

NY MEDARBETARE

Den 8 januari började Robert Karlsson hos oss på Projektbyggaren som Markprojektör.

Robert är byggnadsingenjör med examen 2011. Robert har jobbat som markprojektör i 12 år först på Outside landskapsarkitekter och därefter hos bsv arkitekter & ingenjörer.

Han har jobbat med Mark och yttre VA-projektering i alla skeden från utredningar till bygghandling och olika typer av uppdrag, vård, skola, industri, bostäder, offentlig miljö m.m.

NY MEDARBETARE

Den 14 november började Rebecka Carlsson hos oss på Projektbyggaren som Arkitekt SAR/MSA

Rebecka är arkitekt och tog sin examen i Rom, i slutet av 2012.  Efter hemkomsten från Italien hamnade hon i sin födelsestad Växjö där hon sen jobbade på Arkitektbolaget i ca 8 år. Nu bor hon i Kalmar och började på Projektbyggaren i november 2023.

Rebecka har mycket erfarenhet av projekt som sträcker sig från tidigt skede fram till FFU och bygghandling. Projekten har varit varierande; allt från inredning till kontor, skolor, bostäder och stora industrilokaler.

NY MEDARBETARE

Den 1 oktober började Johan Wijk hos oss på Projektbyggaren som VA-projektör och projektledare inom VA.

Johan har drygt 15 års erfarenhet inom VA-teknik varav 12 år som konsult på WSP samt 3 år inom kommunal VA-verksamhet.

Han arbetar i huvudsak med olika typer av uppdrag inom VA-projektering både som projektledare och projektör. Uppdragen omfattar både tidiga förprojekteringar såväl som detaljprojektering och framtagning av förfrågningsunderlag för i huvudsak utförandeentreprenader.

Johan behärskar samtliga ingående delar i ett förfrågningsunderlag och är dessutom BAS-P.

NY MEDARBETARE

Den 25 september började Johanna Persson hos oss på Projektbyggaren som VA-ingenjör och projektledare inom VA.

Hon arbetar i huvudsak med olika typer av VA-, skyfalls- och dagvattenutredningar både som projektledare/expert och utredare. Utredningarna omfattar tidiga planskeden såväl som översiktsplanering, detaljplaner och förprojektering.

Johanna arbetar även med Vattentjänstplaner, föroreningsberäkningar, samt översvämningsanalyser. Hon har även varit teknikansvarig för området Avvattning i större infrastrukturprojekt åt Trafikverket.

Johanna har 19 års erfarenhet som konsult inom Vatten/VA och har tidigare jobbat på WSP, varav de sista 7 åren som gruppchef för Vatten/VA i Blekinge/Småland.

NY MEDARBETARE

1 september började Cathrine Hermansson hos oss på Projektbyggaren.

Cathrine är landskapsarkitekt och kommer senast från bsv (fd Outside) i Kalmar. Hon har även jobbat flera år på Kalmar kommun och den som är ute och promenerar i Kalmar kommer garanterat att se något hon varit med om att designa/projektera eller kanske har ni t o m tagit en gungtur på någon av alla de lekplatser hon ritat.

Cathrine har erfarenhet av alla skeden i utemiljöprojekt; programhandlingar, idéskisser, förfrågningsunderlag, bygglovshandlingar, bygghandlingar, skötselplaner och relationshandlingar. Skolgårdar, förskolegårdar och bostadsområden är några typer av projekt hon arbetat mycket med, men här finns även små ”prydnadsplanteringar”, stora industrifastigheter och allt däremellan.

NY MEDARBETARE

Den 1 april började Jessica Andersson hos oss på Projektbyggaren som Planarkitekt och Specialist inom miljöbedömning och MKB.

Jessica har arbetat med miljö‐ och hållbarhetsfrågor i över tjugo år och har  stor erfarenhet av att leda, upprätta, samordna och granska olika konsekvensbeskrivningar enligt SMB‐direktivet och MKB‐direktivet. Hon har utvecklat olika modeller och metoder för strategisk och specifik miljöbedömning, som har nyttjats både i statliga och kommunala uppdrag.

Hon har även stor erfarenhet av att upprätta hållbarhets‐ och miljöbedömningar både för kommunala planer samt infrastrukturprojekt. Där arbetar hon i olika nivåer med allt från översiktsplan, lokaliseringsutredningar, fördjupade översiktsplaner, detaljplaner, väg- och järnvägsplaner etc.

Förutom kommunala planer och infrastrukturprojekt har även Jessica stor erfarenhet av olika tillståndsprövningar såsom natura 2000, naturreservat, vattenverksamhet etc.

Hon arbetar även med projektledning inom detaljplaneprojekt, samt stadsutveckling.

NY MEDARBETARE

Den 1 februari började Fredrik Kastberg hos oss som områdeschef för Karlskrona och Karlshamns kontoret, samt projektledare.

Fredrik har de senaste 25 åren jobbat på (J&W) WSP i olika roller. Han har bl.a. jobbat med VA-teknik i olika skeden från tidigare utredningar till framtagande av färdiga handlingar. Under många år har Fredrik varit specialiserad på hydrauliska beräkningar av spill- och dagvattensystem för att minska risken för översvämningar.

Sedan 2012 har Fredrik varit avdelningschef inom samhällsbyggnadssektorn (VA, Väg/Mark, landskap, plan/MKB, trafik, mät, geoteknik) i Södra Sverige samt kontorsansvarig för WSP:s kontor i Karlskrona.

NYTT SAMARBETE

Den 16 Januari inleder Projektbyggaren ett samarbete med Bernt Arvidsson inom teknikområdena Ventilation, Kyla & Styr.

Bernt har stor erfarenhet inom nämnda teknikområden och driver företaget Ventilationskonsult i Kalmar AB. Han har tidigare även varit en av grundarna och delägarna till ACE gruppen under 21 år.

Hos oss på Projektbyggaren kommer han att jobba med Projektledning, Rådgivning, Konsultation och Entreprenadsbesiktningar.

NY MEDARBETARE

Den 1 januari började Adam Schuster hos oss som konstruktör i Karlshamn.

Adam kommer senast från WSP där han arbetat som konstruktör. Innan dess har han jobbat både på Ramboll och PEAB.

I portföljen finns projekt inom skola, industri, infrastruktur, bostad och sjukvård både som projektör och statiker. Arbetsuppgifterna omfattar det mesta från tidigt skede till färdig projektering.

NY MEDARBETARE

Den 1 oktober började Zara Hejdeman hos oss som arkitekt i Karlskrona.

Efter sin examen på Arkitektskolan i Köpenhamn 2014 har hon jobbat både i Danmark och Sverige. Hon började hos Holscher & Nordberg i Köpenhamn, därefter jobbade hon fem år på Link Arkitektur i Malmö och nu senast tre år på Hem1 i Karlskrona.
Zara har mycket erfarenhet av bostadsprojekt. Hon har även jobbat med vårdprojekt i både liten och stor skala. Arbetsuppgifterna omfattar det mesta från tidigt skede till färdig projektering.

NY MEDARBETARE

Den 15 augusti började Emil Hermansson hos oss som projektledare i Karlskrona.

Efter avslutade studier inom samhällsbyggnadsteknik på Chalmers, har Emil tidigare jobbat för EPG Projektledning i Göteborg.
Erfarenhet inom projekt-, projekteringsledning, installationssamordning samt BAS-P.
Jobbat inom stora som små projekt av varierande komplexitet, med en majoritet som riktat sig åt industrin.

NY MEDARBETARE

Den 15 augusti började Cecilia Bolinder hos oss som arkitekt i Karlskrona.

Cecilia började på JAARK/Projektbyggaren första gången som arkitektpraktikant 2006. Efter sin examen på Chalmers 2008 jobbade hon på företaget ett par år. Därefter har hon varit på Sweco Architects, först två år i Örebro och därefter i Göteborg nio år.
Arbetsuppgifterna omfattar det mesta mellan utredningar och skisser i startskedet av projekt, till den slutliga byggprojekteringen. Cecilia har mycket erfarenhet av både ny- och ombyggnadsprojekt inom framför allt vård, men även skola och bostäder. Hon har stor vana vid att arbeta åt offentliga beställare i både stora och små projekt.

NY MEDARBETARE

Den 4 april började Susanne Andersson hos oss som områdeschef för Kalmar och Växjö kontoret, samt projektledare.

Susanne har de senaste 12 åren jobbat som byggprojekt-projekteringsledare och KA hos CA Fastigheter som beställare.

Hon har en bakgrund hos NCC, KIFAB,PEAB som kalkylator/arbetsledare/entreprenadsingenjör/ byggnadsingenjör/arbetschef

NY MEDARBETARE

Den 17 januari började Ida Martinsson hos oss som ny projektledare i Växjö.

Ida kommer senast från Dynacon Construction där hon jobbat som arbetsledare i 5 år sedan examen.

PROJEKT FREDRIKSSKANS

Är du nyfiken på vad som händer på Fredriksskans i Kalmar?

Där uppför vi ihop med tre andra företag, 100 nya bostäder på klassisk fotbollsmark.

Från Projektbyggaren/Jaark har flera medarbetare medverkat i olika projektet såsom:

– Framtagande av systemhandling på VS, Ventiltion samt El/tele/hiss delen
– Bygghandlingsprojektering för såväl arkitekt som konstruktion-handlingar
– Kontrollansvarig PBL samt Tillgänglighetsgranskning
– Projektledning inkl tillvalprocessen

Byggnationen startade i oktober 2020 och både källare och garagedel är nu färdiggjutna.

I december 2022  planeras det nya kvarteret Jublet 2, på området Fredriksskans, stå klart med 49 nya bostadsrättslägenheter.

Vill man följa projektet så finner man uppdaterad information varje månad på ”BRFSUPPORTERN”

Fredriksskans
Fredriksskans utsikt byggkran

NY MEDARBETARE

Den 1 september börjar Sajad Khoshamadi hos oss.

Sajad har precis avslutat sin ingenjörsexamen med inriktning byggteknik på Umeå Universitet.

Han kommer att ingå i vår projekteringsgrupp.

NY MEDARBETARE

Den 15 september börjar Oskar Cederlund hos oss.

Han kommer senast från Structor i Malmö där han jobbat i 6 år efter studierna på LTH.

Oskar har främst jobbat med energiberäkningar i IDA, Miljöbyggnad samt fukt med bl.a. beräkningar i Wufi. Han kommer även att jobba som projektledare inom bygg hos oss.

NY MEDARBETARE

Vi har anställt Sara Bärling som ny arkitekt i Karlskrona/ Karlshamn

Sara är utbildad på Chalmers i Göteborg.

Hon har tidigare arbetat på Wahlström & Steijner Arkitekter sedan examen.

Sara Bärling

NY MEDARBETARE

Vi har anställt Ola Håkansson som kommer att börja hos oss den 1/4.

Ola har läst till Arkitekt i Lund.

Han har sedan examen arbetat på Arkitektbolaget i Växjö samt på bygglovsavdelningen i Karlskrona.

PROJEKT ARKEN

Vi utför konstruktionshandlingar åt GBJ BYGG.

Vi har ritat grundläggning och

tillverkningsritningar till massivträstommen.

 

Agronomen

PROJEKT AGRONOMEN

I vårt projekt Agronomen i Växjö är nu hus A stomrest.

Stommen utförs i massivträ.

Hus A kommer att bli studentlägenheter.

Arken

PROJEKT ÅHUS BRYGGA

GBJ Bygg uppför bostadsrätter och sviter vid stranden i Åhus.

Byggstart skede i september 2019.

Projektbyggaren utför konstruktionshandlingar.

Arkitekt är Möller Arkitekter i Ängelholm.

Åhus Brygga

PROJEKT DONSÖ

Etapp 1 i vårt projekt Donsö i Göteborgsskärgård är nu klart. Vi har upprättat tillverkningsritningar för modultillverkning. Det är avancerade moduler med snedskurna yttertak.

Arkitekt är Mats & Arne Arkitektkontor AB i Stenungssund.

Modultillverkare och vår uppdragsgivare är Vida Building i Växjö.

IMG_2742

NYA MEDARBETARE

Vi har anställt Olof Hjelm Petersson som tidigare arbetat på  Bravida och ska stärka upp oss på EL och börjar i november.

Vi har även anställt Caroline Svennerstedt som Arkitekt som kommer börja hos oss i januari 2020. Caroline har arbetat tidigare på Arkitekt Axel Carlsson AB i Malmö.

Vi hälsar båda välkomna till oss på Projektbyggaren/JAARK

NYTT PROJEKT VÄXJÖ

Nu börjar vårt nästa projekt byggas i Växjö. Projektet innehåller parkeringsgarage, studentbostäder och bostadsrätter.

Vi utför uppdraget till GBJ Bygg AB. Arkitekt är Möllers Arkitekter i Ängelholm

Projektbyggaren utför konstruktion av grundläggning och källare. Vi samordnar även betongprefab och massivträ konstruktionerna.

På bilden syns också vårt förra projekt. Ny ICA butik med 244 st studentlägenheter.

NYTT Projekt

KV GEOLOGEN I VÄXJÖ

Arkitekt Fojab i Lund. Totalentreprenör är GBJ Bygg

Projektbyggaren har utfört bygghandlingar för grundläggning och källare.

Husets KL-trä stomme har vi ritat i 3D för underlag till tillverkning.

Projektet är i sin slutfas. Inflyttning har skett etapp vis.

GeologenVäxjö1

WILLYS ÅHUS

Vi har projekterat Willys butiken i Åhus som öppnade tidigare i somras.
Vi har konstruerat grundläggning och tagit fram produktionshandlingar för bygg.

Vårt uppdrag är utfört till GBJ Bygg

Nu har vi en ny butik på gång i södra Sverige.

Willysåhus

PROJEKTBYGGAREN TEKNIK SYD AB HAR NY VD

Projektbyggaren Teknik Syd AB byter VD från Håkan Svensson till Mikael Wichlaj.

Mikael är civilingenjör och har varit i företaget sen 2007 och ser fram emot sitt nya uppdrag.

Han är även Fukt- och Energiexpert och arbetar med Projektledning

NY MEDARBETARE

Vi har anställt Daniel Elmgren som Projektledare. Daniel kommer från Kifab och ska arbeta på vårt Kalmarkontor.

NYTT PROJEKT I VÄXJÖ

Vårt projekt Kv Dörren i Växjö är snart klart för inflyttning.4 nya hus med hyreslägenheter och en närbutik.Vi har gjort all K-projektering.

Beställare: GBJ Bygg

Arkitekt: Arkitektbolaget Växjö

IMG_8417

NY MEDARBETARE

Vi har anställt Morgan Matsson. Morgan kommer närmast från Jotac som projektledare. Tidigare har Morgan jobbat på Karlskrona kommun i olika roller- planarkitekt och bygglov och projektledare.

PROJEKTBYGGAREN I NYTT PROJEKT I VÄRNAMO.

Projekt kv. Ödlan som är ritat av Möllers Arkitekter har nu börjat produceras. Totalentrepenör är GBJ och vi utför konstruktionen.

IMG_4714kopia

FÖRSKOLA I LERUM

Nu är KL-trästommen rest i vårt projekt i Lerum.

Det kommer bli 4 avdelningar med kök.

Projektet genomförs som ett partnering projekt.

IMG_2663

NY MEDARBETARE

Vi har anställt Jacob Harrysson som byggprojektledare till vårt Kalmar kontor.

Jacob kommer närmast från AEC i Växjö som BIM samordnare.

Jacob börjar hos oss 2 maj.

NYA MEDARBETARE

Vi har anställt Joacim Johansson och Sara Schöön som Projektledare till vårt kontor i Växjö. De startar under mars.

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR

Vi på Projektbyggaren och JAARK vill tacka för det gångna året och hoppas på ett fantastiskt 2019. I år skänker vi årets julgåva till Barncancerfonden.

Projektbyggaren julkort webb

BYGGARDAGEN 2018

28 november var företaget och ställde ut på Byggardagen på Linnéuniversitetet i Växjö. En mycket bra dag med flera engagerade studenter som vi fick chans att prata med om framtiden och vad vi gör hos oss.

BYggaradagen