BTH 2 – Ny-, om- och tillbyggnad Blekinge Tekniska Högskola

I samband med att Blekinge Tekniska Högskolas huvudcampus etableras i Karlskrona sker en omfattande ny-, om- och tillbyggnad av befintliga byggnader. Med stark miljöprofil iordningställs 14 000 m² utbildningslokaler och arbetsplatser som integreras med de nya byggnaden i norra delen av campus.

JAARK kom in tidigt i projektet som huvudarkitekt genom arkitekt Anders Larsson och inledde ett omfattande programarbete tillsammans med nyttjaren. Detta utmynnade bl.a. i ett behov av en central ankomstbyggnad som gestaltades i samarbete med Christian Tranberg på Tranberg Arkitekter i Köpenhamn.

För orientering på området hänvisar vi till BTHs orienteringskarta över Campus gräsvik.

Byggnad A
Den runda ankomstbyggnaden (Byggnad A) för högskolan är utförd med stark miljöprofil och försedd med energismarta tekniska lösningar. Byggnaden utgör ett nav som tar hand om besökare och sänder dem vidare ut till högskolans övriga lokaler via gångbroar som knyter samman alla undervisningsbyggnader invändigt.
Fasaden är klädd med ett ribbverk av cederträ som går förbi fönster och förstärker byggnadens form samtidigt som det ger utblickar mot omgivningen. Taket är ett grönt sedumtak som försetts med vindkraftverk och solfångare för såväl el som värme.

Golven i de publika utrymmena på plan 1 och 2 är belagda med samma röda magnesitgolv som i nybyggnaden (BTH 1). Väggarna är klädda med interiöroljade granlister eller vitmålade. Golven på övre våningen och i gångbroarna från Byggnad 7 är belagda med ekindustriparkett. Husets stomme är av massivträ.

Miljöarbetet har styrts genom ett särskilt miljöprogram där materialval sker utifrån miljödatabasen Sunda Hus.

Byggnad C
En tillbyggnad i fyra plan (varav bottenplan befintligt) har gjorts på en av de ursprungliga kasernbyggnaderna (Byggnad C). Den ansluter i skala till det ursprungliga huset men har ett avskalat uttryck med moderna fönster och avvikande vit färgsättning. Tillbyggnaden innehåller föreläsningssalar och ateljé. I övrigt har denna byggnad varit föremål för mindre ombyggnader samt fått nya ytskikt i sin helhet.

Byggnad G
Nyttjaren har också haft behov av omfattande ombyggnader för att kunna göra interna omflyttningar och få verksamhetens dagliga flöde att fungera effektivt. Utöver det har en tillbyggnad med nya laboratoriesalar har gjorts i markplan och byggnaden har försetts med nya ytskikt i sin helhet.

Efter färdigställandet utförde fotograf Åke Eson Lindman en dokumentation av byggnaderna. Ett urval av dessa visas härintill tillsammans med våra egna bilder och de tidiga illustrationer som följt projektet.

Information:
Kategori:Bostad
Objekt:Brf Färjestadens Hamn 3
Roll:Projektutveckling, projektledning och projekteringsledning genom Jonas Fränne och Christer Lennartsson, Projektbyggaren. Arkitektur genom Anders Larsson, MSA MAA, JAARK.
Kortfakta:19 bostadsrätter samt parkeringsgarage i Färjestadens Hamn. Egenutvecklat samverkansprojekt.
Byggherre/Beställare:Brf Färjestadens Hamn 3 genom Projektbyggaren Utveckling AB
NyttjareBlekinge Tekniska Högskola
ArkitektAnders Larsson, arkitekt MAA MSA, JAARK AB i samarbete med Christian Tranberg, arkitekt MAA, Tranberg Arkitekter, Köpenhamn
År:2010

Trekantens Sporthall

Event/kultur/fritid, Visa alla

Nybyggnad Öxeryds förskola

JAARK, Utbildning, Visa alla

Kulturkuben, Gotlands kommun

Event/kultur/fritid, Visa alla

Vattenborgen

Event/kultur/fritid, JAARK, Visa alla

Karlskrona stadsförsamling

Event/kultur/fritid, JAARK, Visa alla

Scandic Hotell

Event/kultur/fritid, Startsidan, Visa alla

Paviljong Hoglands park

Event/kultur/fritid, Visa alla

Bastasjö gruppboende

JAARK, Vård/Omsorg, Visa alla

HC Färjestaden

Vård/Omsorg, Visa alla

Rinkabyholms skola

Utbildning, Visa alla

BTH 2

JAARK, Startsidan, Utbildning, Visa alla

BTH 1

JAARK, Utbildning, Visa alla

Citygross Karlskrona

Handel/kontor, Startsidan, Visa alla

ICA Maxi, Ystad kommun

Handel/kontor, Visa alla

Biltema

Handel/kontor, Visa alla

Hamnpaviljongen Klaffen, Karlskrona kommun

Handel/kontor, Startsidan, Visa alla

kv Öresund 1, Karlskrona Kommun

Handel/kontor, Visa alla

Roxtec Teknikhus

Industri och energi, JAARK, Visa alla

Nybyggnad Wellness Studio

Industri och energi, Visa alla

BRF Bataljonen 11

bostäder, JAARK, Visa alla

BRF Färjestadens Hamn 2

bostäder, JAARK, Visa alla

Brf Färjestadens Hamn 3

bostäder, JAARK, Startsidan, Visa alla

Gesällen 10, Kalmar

bostäder, Startsidan, Visa alla
169167165163161159155142134132128126115113111105103918583792824