Tillbyggnad Karlskrona stadsförsamling

Tillbyggnaden av ny hiss till församlingshemmet i kv. Bonde tilldelades Karlskrona kommuns ombyggnadspris år 2009.

 

Juryns motivering

”Byggnaden uppfördes 1905-06 i enlighet med den då rådande jugendstilen. Den vilar på en huggen hög granitsockel och fasaderna är utförda i slät ljus puts med rik ornamentering mot Södra Kungsgatan. Byggnaden är av stort kulturhistoriskt intresse och ingår i en kulturhistoriskt mycket värdefull miljö. I enlighet med kravet på att offentliga lokaler ska göras tillgängliga för alla senast år 2010 har byggnaden nu försetts med hiss.

Detta har utförts i form av en tillbyggnad på den södra gavelfasaden. Tillbyggnaden har ett arkitektoniskt uttryck som skiljer sig från den ursprungliga byggnaden i fråga om material men anknyter till byggnadens formspråk med avseende på volym och linjespel. Den kraftfulla stensockeln knyter samman tillbyggnaden med det befintliga huset, medan volymens materialval med glasblock och kopparplåt på ett spännande sätt markerar det nutida tillägget. Genom de enkla uttrycksmedlen och de välstuderade detaljerna har resultatet blivit ett fint exempel på varsam komplettering i kulturhistorisk miljö.

Byggherren har genom tillbyggnaden gjort en värdefull insats genom att på ett föredömligt sätt visa hur en kulturhistoriskt intressant byggnad kan tillgänglighetsanpassas.”

Information:
Kategori:Kultur
Objekt:Församlingshem
Roll:Arkitektur genom Pär Tyrberg
Kortfakta:Tillbyggnad av ny hiss
Byggherre/Beställare:Karlskrona Stadsförsamling
År:2010

Trekantens Sporthall

Event/kultur/fritid, Visa alla

Nybyggnad Öxeryds förskola

JAARK, Utbildning, Visa alla

Kulturkuben, Gotlands kommun

Event/kultur/fritid, Visa alla

Vattenborgen

Event/kultur/fritid, JAARK, Visa alla

Karlskrona stadsförsamling

Event/kultur/fritid, JAARK, Visa alla

Scandic Hotell

Event/kultur/fritid, Startsidan, Visa alla

Paviljong Hoglands park

Event/kultur/fritid, Visa alla

Bastasjö gruppboende

JAARK, Vård/Omsorg, Visa alla

HC Färjestaden

Vård/Omsorg, Visa alla

Rinkabyholms skola

Utbildning, Visa alla

BTH 2

JAARK, Startsidan, Utbildning, Visa alla

BTH 1

JAARK, Utbildning, Visa alla

Citygross Karlskrona

Handel/kontor, Startsidan, Visa alla

ICA Maxi, Ystad kommun

Handel/kontor, Visa alla

Biltema

Handel/kontor, Visa alla

Hamnpaviljongen Klaffen, Karlskrona kommun

Handel/kontor, Startsidan, Visa alla

kv Öresund 1, Karlskrona Kommun

Handel/kontor, Visa alla

Roxtec Teknikhus

Industri och energi, JAARK, Visa alla

Nybyggnad Wellness Studio

Industri och energi, Visa alla

BRF Bataljonen 11

bostäder, JAARK, Visa alla

BRF Färjestadens Hamn 2

bostäder, JAARK, Visa alla

Brf Färjestadens Hamn 3

bostäder, JAARK, Startsidan, Visa alla

Gesällen 10, Kalmar

bostäder, Startsidan, Visa alla
169167165163161159155142134132128126115113111105103918583792824