Roxtec extruderhall

Processkyla, processventilation, komfortkyla, uppvärmning samt styr och övervakning.

Nyinstallation av luftkyld vätskekylmaskin med frikylningsfunktion på 270 kW. Kylmaskinen försörjer extruder, vattenkylkar samt efterbehandlings-batteri i luftbehandlingsaggregat. Processventilation evakuerar förorenad högtempererad luft (150-200 ºC). Innan luften lämnar byggnaden avskiljs föroreningar via en oljedimavskiljare med högeffektiva filter (tryckfall ca 3000 Pa) och återvinns via vätskeburet återvinningssystem. Inom extruderhallen monteras ny luftbehandling på 35000 m³/h (ca 11 l/s,m²). Basenergi för uppvärmning sker via befintlig gaspanna och med strålningspaneler i tak. I detta projekt ingår även ett nytt kyllager ( 470 m²) för råmaterial och färdiga produkter samt ett gummilaboratorium där rumstemperatur och relativ fuktighet konstanthålls.

Information:
Kategori:Industri
Objekt:Extruderhall
Roll:Konstruktion, kontroll och besiktning
Kortfakta:Processkyla, processventilation, komfortkyla, uppvärmning samt styr och övervakning.
Byggherre/Beställare:Roxtec International AB
År:2008 - 2010

Trekantens Sporthall

Event/kultur/fritid, Visa alla

Nybyggnad Öxeryds förskola

JAARK, Utbildning, Visa alla

Kulturkuben, Gotlands kommun

Event/kultur/fritid, Visa alla

Vattenborgen

Event/kultur/fritid, JAARK, Visa alla

Karlskrona stadsförsamling

Event/kultur/fritid, JAARK, Visa alla

Scandic Hotell

Event/kultur/fritid, Startsidan, Visa alla

Paviljong Hoglands park

Event/kultur/fritid, Visa alla

Bastasjö gruppboende

JAARK, Vård/Omsorg, Visa alla

HC Färjestaden

Vård/Omsorg, Visa alla

Rinkabyholms skola

Utbildning, Visa alla

BTH 2

JAARK, Startsidan, Utbildning, Visa alla

BTH 1

JAARK, Utbildning, Visa alla

Citygross Karlskrona

Handel/kontor, Startsidan, Visa alla

ICA Maxi, Ystad kommun

Handel/kontor, Visa alla

Biltema

Handel/kontor, Visa alla

Hamnpaviljongen Klaffen, Karlskrona kommun

Handel/kontor, Startsidan, Visa alla

kv Öresund 1, Karlskrona Kommun

Handel/kontor, Visa alla

Roxtec Teknikhus

Industri och energi, JAARK, Visa alla

Nybyggnad Wellness Studio

Industri och energi, Visa alla

BRF Bataljonen 11

bostäder, JAARK, Visa alla

BRF Färjestadens Hamn 2

bostäder, JAARK, Visa alla

Brf Färjestadens Hamn 3

bostäder, JAARK, Startsidan, Visa alla

Gesällen 10, Kalmar

bostäder, Startsidan, Visa alla
169167165163161159155142134132128126115113111105103918583792824