Åsa Rofors

Projektbyggaren Växjö
Projektledning

Telefon: 0733-01 14 32
E-post: asa.rofors@projektbyggaren.se

Åsa började på Projektbyggaren i augusti 2018. Kommer närmast från Region Kronoberg. Är biträdande projektledare i Växjö Station och Kommunhus åt Vöfab samt flera projekt på CLV åt Region Kronoberg. Åsa är kontorsansvarig i Växjö.