Åsa Rofors

Projektbyggaren Växjö
Projektledare

Telefon: 0733-01 14 32
E-post: asa.rofors@projektbyggaren.se

Åsa började på Projektbyggaren i augusti 2018 och jobbar främst med projektledning.