Cathrine Hermansson

Projektbyggaren Kalmar
Landskapsarkitekt
Projektledare Mark/Landskap

Telefon: 072-562 87 85
E-post: Cathrine.Hermansson@projektbyggaren.se

Cathrine är landskapsarkitekt och kommer senast från bsv (fd Outside) i Kalmar. Hon har även jobbat flera år på Kalmar kommun.

Cathrine har erfarenhet av alla skeden i utemiljöprojekt; programhandlingar, idéskisser, förfrågningsunderlag, bygglovshandlingar, bygghandlingar, skötselplaner och relationshandlingar. Skolgårdar, förskolegårdar och bostadsområden är också några typer av projekt hon arbetat mycket med, men här finns även små ”prydnadsplanteringar”, stora industrifastigheter och allt däremellan.