Fredrik Kastberg

Områdeschef för Karlskrona och Karlshamn
Projektledning

Telefon: 0708 – 44 78 74
E-post: fredrik.kastberg@projektbyggaren.se

Fredrik har de senaste 25 åren jobbat på (J&W) WSP i olika roller. Han har bl.a. jobbat med VA-teknik i olika skeden från tidigare utredningar till framtagande av färdiga handlingar. Under många år har Fredrik varit specialiserad på hydrauliska beräkningar av spill- och dagvattensystem för att minska risken för översvämningar.

Sedan 2012 har Fredrik varit avdelningschef inom samhällsbyggnadssektorn (VA, Väg/Mark, landskap, plan/MKB, trafik, mät, geoteknik) i Södra Sverige samt kontorsansvarig för WSP:s kontor i Karlskrona.