Lina Jensen

JAARK Karlskrona / Karlshamn
Arkitektur

Telefon: 0708 – 15 91 00
E-post: lina.jensen@jaark.se

Arkitekt SAR/MSA

Lina anställdes på JAARK/Projektbyggaren 2011. Hon kom då från Anders Törnqvist Arkitektkontor i Karlshamn men har även arbetat som kommunal handläggare av bygglov och detaljplaner efter att hon tog examen på LTH 2005. Arbetsuppgifterna omfattar det mesta mellan utredningar och skisser i startskedet av projekt till den slutliga byggprojekteringen. Störst erfarenhet har Lina av ombyggnadsprojekt som rör handel, kontor och vårdlokaler.