Cecilia Bolinder

JAArk, Karlskrona
Arkitekt
Telefon: 0722 – 356 381
E-post: cecilia.bolinder@jaark.se

Cecilia började på JAARK/Projektbyggaren första gången som arkitektpraktikant 2006. Efter sin examen på Chalmers 2008 jobbade hon på företaget ett par år. Därefter har hon varit på Sweco Architects, först två år i Örebro och därefter i Göteborg nio år.
Arbetsuppgifterna omfattar det mesta mellan utredningar och skisser i startskedet av projekt, till den slutliga byggprojekteringen. Cecilia har mycket erfarenhet av både ny- och ombyggnadsprojekt inom framför allt vård, men även skola och bostäder.
Hon har stor vana vid att arbeta åt offentliga beställare i både stora och små projekt.