Cecilia Bolinder

Projektbyggaren Karlskrona
Arkitekt

Telefon: 0722 – 356 381
E-post: cecilia.bolinder@projektbyggaren.se

Cecilia började på Projektbyggaren första gången som arkitektpraktikant 2006. Efter sin examen på Chalmers 2008 jobbade hon på företaget ett par år. Därefter har hon varit på Sweco Architects, först två år i Örebro och därefter i Göteborg nio år.

Arbetsuppgifterna omfattar det mesta mellan utredningar och skisser i startskedet av projekt, till den slutliga byggprojekteringen. Cecilia har mycket erfarenhet av både ny- och ombyggnadsprojekt inom framför allt vård, men även skola och bostäder.

Hon har stor vana vid att arbeta åt offentliga beställare i både stora och små projekt.