Emil Hermansson

Projektbyggaren, Karlskrona
Projektledning
Telefon: 0766-33 22 41
E-post: emil.hermansson@projektbyggaren.se

Efter avslutade studier inom samhällsbyggnadsteknik på Chalmers, har Emil tidigare jobbat för EPG Projektledning i Göteborg.
Erfarenhet inom projekt-, projekteringsledning, installationssamordning samt BAS-P.
Jobbat inom stora som små projekt av varierande komplexitet, med en majoritet som riktat sig åt industrin.