Stefan Larsson

JAARK Kalmar
Arkitektur

Telefon: 0732 – 11 06 63
E-post: stefan.larsson@jaark.se

Arkitekt SAR/MSA

Stefan är arkitekt och har lång erfarenhet av de flesta sorters projekt. Han kan hela processen från skiss till detaljprojektering.
Stefan arbetar också med tillgänglighetsgranskning och är certifierad sakkunnig i Tillgänglighet.