Christian Gard

Projektbyggaren Karlshamn
Projektledning

Telefon: 0708 – 66 90 92
E-post: christian.gard@projektbyggaren.se

Högskoleingenjör
Projektledare

Christian arbetar framförallt med projektering, projektledning samt inventering av miljöfarliga byggnadsmaterial. Christian har även rollen som kvalitetsansvarig (PBL) samt byggkontroll i flertal projekt. Christian nyttjar även ibland sina byggprojekteringskunskaper.

Tommy Ardala

Projektbyggaren Växjö
Projektledning
Telefon: 0761 – 86 66 18
E-post: tommy.ardala@projektbyggaren.se

Kandidatexamen i Byggnadsteknik

Projekterings- & Projektledare

Tommy kom från Kärnhem till Projektbyggaren i mars 2015. Tommy har erfarenhet av sjukvårdsprojekt från sin tid på Landstinget i Kronoberg samt husprojekt från sin tid som arbetsledare på PEAB.

Tommy är verksam som projekterings- respektive projektledare.