Christian Gard

Projektbyggaren Karlshamn
Projektledning

Telefon: 0708 – 66 90 92
E-post: christian.gard@projektbyggaren.se

Högskoleingenjör
Projektledare

Christian arbetar framförallt med projektering, projektledning samt inventering av miljöfarliga byggnadsmaterial. Christian har även rollen som kvalitetsansvarig (PBL) samt byggkontroll i flertal projekt. Christian nyttjar även ibland sina byggprojekteringskunskaper.