John-Peter Lindberg

Projektbyggaren Växjö
Arkitekt & projektering
Högskoleingenjör
Projekterande arkitekt

Telefon: 0702 – 83 22 33
E-post: john-peter.lindberg@projektbyggaren.se

JP har jobbat i företaget sedan 2007. Han arbetar mest med A-projektering för alla typer av byggnader. Det kan röra sig om ritningar och beskrivningar för bygglov, förfrågningsunderlag samt färdiga bygghandlingar men också skisser och förslag på utformning eller åtgärder vid om-, till- och nybyggnad. Han föredrar 3D-projektering i Revit.