John-Peter Lindberg

Projektbyggaren Växjö
Arkitekt & projektering

Telefon: 0702 – 83 22 33
E-post: john-peter.lindberg@projektbyggaren.se

Högskoleingenjör

Projekterande arkitekt

JP har jobbat i företaget sedan 2007. Han arbetar mest med A-projektering för alla typer av byggnader. Det kan röra sig om ritningar och beskrivningar för bygglov, förfrågningsunderlag samt färdiga bygghandlingar men också skisser och förslag på utformning eller åtgärder vid om-, till- och nybyggnad. Han föredrar 3D-projektering i Revit.