John-Peter Lindberg

Projektbyggaren Växjö
Konstruktion & projektering

Telefon: 0702 – 83 22 33
E-post: john-peter.lindberg@projektbyggaren.se

Högskoleingenjör

Byggprojektör

JP har jobbat i företaget sedan 2007. Han arbetar mest med A-projektering för alla typer av byggnader. Det kan röra sig om ritningar i CAD-miljö och rumsbeskrivningar för bygglov, förfrågningsunderlag och detaljhandlingar men också skisser och förslag på utformning eller åtgärder vid om-, till- och nybyggnad. Framöver kommer han att satsa på BIM och 3D-projektering i Revit.