Lars-Ingvar Olausson

Projektbyggaren Karlskrona
Energi & VVS

Telefon: 0705 – 11 43 70
E-post: l-i.olausson@projektbyggaren.se

Civilingenjör
Projektledare

Lars-Ingvar har en mångårig erfarenhet och kom till Projektbyggaren 2006. “Labbe” , som alla känner honom som, arbetar främst med projektledning inom rör, luft, kyla, styr och energi, samt utför besiktningar inom samma områden. Labbe ansvarar ihop med Mikael W för utredningar kring energifrågor i olika projekt.