Fredrik Lindström

Projektbyggaren Karlskrona
Konstruktion & projektering

Telefon: 0706 – 81 74 86
E-post: fredrik.lindstrom@projektbyggaren.se

Civilingenjör
Konstruktör

Fredrik kommer från Skellefteå och har examen som civilingenjör inom Väg och vatten från Luleå tekniska universitet.

Fredrik började hos Projektbyggaren 2014 och arbetar med konstruktions-/hållfasthetsberäkningar och byggprojektering.

Fredrik är även kontaktperson när det gäller energiberäkningar i VIP+ och IDA ICE.