Bo Wiger

Projektbyggaren Växjö
Projektledning

Telefon: 0732 – 36 10 66
E-post: bo.wiger@projektbyggaren.se

Projektledare

Bo började på Projektbyggaren i maj 2013 och arbetar framförallt med projektledning på Växjö-kontoret.

Bosse är såväl KA PBL som besiktningsman. Bo har en förkärlek till gamla hus och byggtekniker som kommer väl till pass i bl a ROT-projekt.