Madeleine Sjödal

Projektbyggaren Växjö
Energi & VVS
Högskoleingenjör Energi och Miljö

Telefon: 0705 – 14 39 64
E-post: madeleine.sjodal@projektbyggaren.se

Efter avslutade studier på Linnéuniversitetet i Växjö jobbade Madeleine som VVS-projektör.
De senaste åren har hon gjort energiberäkningar samt jobbat med miljöklassning av byggprojekt i rollen som miljöbyggnadssamordnare.
Hon upprättar även anpassade klimatdeklarationer.

Madeleine är certifierat miljöbyggnadssamordnare, manualversion 4.0 samt certifierad energiexpert (behörighet K).