Oskar Cederlund

Projektbyggaren Karlskrona/Karlshamn
Projektledare med inriktning på Byggnadsfysik

M.Sc.Civ.
Dipl. Fuktsakkunnig
Energisakkunnig
BAS-P

Telefon: 072-357 59 32
E-post: oskar.cederlund@projektbyggaren.se