Johanna Persson

Projektbyggaren Karlskrona
VA-ingenjör/VA-utredare/Projektledare VA
Civilingenjör i Samhällsbyggnadsteknik

Telefon: 0709-44 71 30
E-post: johanna.persson@projektbyggaren.se

Johanna arbetar i huvudsak med olika typer av VA-, skyfalls- och dagvattenutredningar både som projektledare/expert och utredare. Utredningarna omfattar tidiga planskeden såväl som översiktsplanering, detaljplaner och förprojektering.
Hon arbetar även med Vattentjänstplaner, föroreningsberäkningar och översvämningsanalyser. Samt har även varit teknikansvarig för området Avvattning i större infrastrukturprojekt åt Trafikverket.

Johanna har 19 års erfarenhet som konsult inom Vatten/VA och har tidigare jobbat på WSP, varav de sista 7 åren som gruppchef för Vatten/VA i Blekinge/Småland.