Kajsa Eriksson

JAARK Karlskrona

Telefon: 0709 – 98 00 63
E-post: kajsa.eriksson@jaark.se

Uppdragsledare
Byggprojektering – Arkitektur
Högskoleingenjör

Kajsa började på Projektbyggaren / JAARK 2005 i samband med familjens flytt från Luleå till Karlskrona. Kajsa arbetar framförallt med projektering, utformning och design i byggprojektens tidiga skeden.