Kajsa Eriksson

Projektbyggaren Karlskrona
Uppdragsledare
Byggprojektering – Arkitektur
Högskoleingenjör

Telefon: 0709 – 98 00 63
E-post: kajsa.eriksson@projekbyggaren.se

Kajsa började på Projektbyggaren 2005 i samband med familjens flytt från Luleå till Karlskrona.

Hon har många års erfarenhet av byggnadsutformning, från utredningar och skisser i tidiga skeden, till detaljprojektering och beskrivningsarbeten i projektens slutfas. Kajsa har jobbat mycket med ny- och ombyggnad av vårdlokaler, men även av bostäder, kontor, industrilokaler m.fl.