Kajsa Eriksson

JAARK Karlskrona

Telefon: 0709 – 98 00 63
E-post: kajsa.eriksson@jaark.se

Uppdragsledare
Byggprojektering – Arkitektur
Högskoleingenjör

Kajsa började på Projektbyggaren / JAARK 2005 i samband med familjens flytt från Luleå till Karlskrona.

Hon har många års erfarenhet av byggnadsutformning, från utredningar och skisser i tidiga skeden, till detaljprojektering och beskrivningsarbeten i projektens slutfas. Kajsa har jobbat mycket med ny- och ombyggnad av vårdlokaler, men även av bostäder, kontor, industrilokaler m.fl.