Mats Persson

Projektbyggaren Karlskrona / Karlshamn
Projektledning

Telefon: 0708 – 38 07 00
E-post: mats.persson@projektbyggaren.se

Civilingenjör
Projektledare

Mats startade 1991 Projektbyggaren ihop med en kollega. Mats arbetar framförallt med projektledning och byggadministration i större projekt samt som kvalitetsansvarig (PBL). Mats driver också företagets utveckling i miljöarbetet ihop med bl a Sunda Hus.