Linda Wanhatalo Bengtsson

Arkitekt SAR/MSA

Telefon: 0730-93 00 01
E-post: linda.w.bengtsson@jaark.se

Linda tog sin arkitektexamen 2010 i Lund. Därefter har hon arbetat med bl.a. kontor, bostäder och handel. Arbetar i alla faser av byggprojekt, från övergripande utredningar, program och skiss till färdiga handlingar.
Hon arbetar även med olika inredningsprojekt.

Linda finns på plats både i Karlshamn och Karlskrona.