Isabelle Pålsson

Projektbyggaren Karlskrona
VA-ingenjör/Projektledare VA
Högskoleingenjör i Byggteknik

Telefon: 0703-78 62 73
E-post: isabelle.palsson@projektbyggaren.se

Isabelle har drygt 7 års erfarenhet som konsult inom VA-teknik och har tidigare jobbat som VA-projektör på WSP.

Hon arbetar i huvudsak med olika typer av uppdrag inom VA-projektering och VA-dimensionering både som projektledare och projektör. Uppdragen omfattar både tidiga förprojekteringar såväl som detaljprojektering och framtagning av förfrågningsunderlag för både total- och utförandeentreprenader.