Susanne Nilsson

Områdeschef för Kalmar och Växjö
Projektledning

Telefon: 0705-33 28 27
E-post: susanne.nilsson@projektbyggaren.se

Susanne arbetade tidigare som byggprojekt-projekteringsledare och KA hos CA Fastigheter som beställare.

Hon har en bakgrund hos NCC, KIFAB,PEAB som kalkylator/arbetsledare/entreprenadsingenjör/byggnadsingenjör/arbetschef