Mikael Ruottu

Projektbyggaren Karlshamn
Projektledning
Kontrollansvarig PBL.

Projektledare, högskoleingenjör.