Zara Hejdeman
(föräldraledig åter okt 2024)

Projektbyggaren Karlskrona
Arkitekt SAR/MSA

Telefon: 0721 – 82 16 93
E-post: zara.hejdeman@projektbyggaren.se

Zara började på Projektbyggaren i oktober 2022.

Efter sin examen på Arkitektskolan i Köpenhamn 2014 har hon jobbat både i Danmark och Sverige. Hon började hos Holscher & Nordberg i Köpenhamn, därefter jobbade hon fem år på Link Arkitektur i Malmö och nu senast tre år på Hem1 i Karlskrona. Zara har mycket erfarenhet av bostadsprojekt. Hon har även jobbat med vårdprojekt i både liten och stor skala. Arbetsuppgifterna omfattar det mesta från tidigt skede till färdig projektering.