Jessica Andersson

Projektbyggaren Karlskrona
Specialist MKB och Miljöbedömning

Telefon: 0709-44 74 07
E-post: jessica.andersson@projektbyggaren.se

Jessica började hos oss på Projektbyggaren i april 2023.

Hon har stora erfarenheter av att leda, upprätta, samordna och granska olika konsekvensbeskrivningar enligt SMB‐direktivet och MKB‐direktivet.

Jessica arbetar även med att upprätta hållbarhets‐ och miljöbedömningar både för kommunala planer samt infrastrukturprojekt. Arbetsuppgifterna innefattar även projektledning inom detaljplaneprojekt, samt stadsutveckling.